Informacje ogólne

W ramach działalności kancelarii notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz oferuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu interesów wszystkich stron czynności.

Notariusz udzieli Państwu wyczerpujących informacji odnośnie dokumentów niezbędnych do dokonania czynności, wysokości taksy notarialnej a także wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w piątek w godzinach od 10:00 do 16:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności w innych godzinach.