Wymagane dokumenty

Gdy do czynności stają osoby fizyczne, notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów:

 • dowodu osobistego
 • paszportu
 • karty pobytu

W przypadku osób prawnych identyfikacja następuje na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku występowania w roli pełnomocnika niezbędne jest stosowne pełnomocnictwo.

Dane stron potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej są następujące:

 • imiona i nazwisko
 • imiona rodziców
 • seria i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL
 • NIP
 • stan cywilny
 • adres zamieszkania

W przypadku osób prawnych:

 • pełna nazwa z danymi przedstawicieli
 • numery rejestru
 • REGON
 • NIP
 • adres siedziby
 • umowa/statut spółki

Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *