AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Akt poświadczenia dziedziczenia:

  • akt zgonu spadkodawcy
  • numer PESEL spadkodawcy (np. dowód osobisty spadkodawcy)
  • skrócone odpisy aktów urodzenia albo małżeństwa spadkobierców
  • wszystkie testamenty sporządzone przez spadkodawcę
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia po spadkodawcy (jeśli były sporządzone)

Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach uzyskają Państwo w kancelarii.