OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Do umów z zakresu obrotu nieruchomościami potrzebne będą następujące dokumenty:

  • tytuł własności
  • numer księgi wieczystej
  • wypis (ew. wyrys) z rejestru gruntów
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • ewentualnie: wykaz zmian ewidencyjnych, decyzja zatwierdzająca podział

Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach uzyskają Państwo w kancelarii.