SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

Obrót spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu:

  • tytuł własności (przydział, akt notarialny)
  • numer księgi wieczystej
  • zaświadczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej: o stanie prawnym lokalu i braku zaległości czynszowych
  • zaświadczenie o położeniu lokalu (jeśli ma być założona księga wieczysta)

Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach uzyskają Państwo w kancelarii.