USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Ustanowienie odrębnej własności lokalu:

  • zaświadczenie o samodzielności lokalu
  • rzut poziomy lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych
  • wypis z rejestru lokali

Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach uzyskają Państwo w kancelarii.