WYMAGANE DOKUMENTY

Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach uzyskają Państwo w kancelarii.

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

Umowy majątkowe-małżeńskie:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa

 • orzeczenie o rozwodzie albo separacji (dla umów o podział majątku wspólnego)

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy

 • numer PESEL spadkodawcy (np. dowód osobisty spadkodawcy)

 • skrócone odpisy aktów urodzenia albo małżeństwa spadkobierców

 • wszystkie testamenty sporządzone przez spadkodawcę

 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia po spadkodawcy (jeśli były sporządzone)

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Ustanowienie odrębnej własności lokalu:

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu

 • rzut poziomy lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych

 • wypis z rejestru lokali

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

Obrót spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu:

 • tytuł własności (przydział, akt notarialny)

 • numer księgi wieczystej

 • zaświadczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej: o stanie prawnym lokalu i braku zaległości czynszowych

 • zaświadczenie o położeniu lokalu (jeśli ma być założona księga wieczysta)

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Do umów z zakresu obrotu nieruchomościami potrzebne będą następujące dokumenty:

 • tytuł własności

 • numer księgi wieczystej

 • wypis (ew. wyrys) z rejestru gruntów

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 • ewentualnie: wykaz zmian ewidencyjnych, decyzja zatwierdzająca podział

Gdy do czynności stają osoby fizyczne, notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów:

 

 • dowodu osobistego

 • paszportu

 • karty pobytu

 

W przypadku osób prawnych identyfikacja następuje na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku występowania w roli pełnomocnika niezbędne jest stosowne pełnomocnictwo.

Dane stron potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej są następujące:

 

 • imiona i nazwisko

 • imiona rodziców

 • seria i numer dokumentu tożsamości

 • PESEL

 • NIP

 • stan cywilny

 • adres zamieszkania

 

W przypadku osób prawnych:

 

 • pełna nazwa z danymi przedstawicieli

 • numery rejestru

 • REGON

 • NIP

 • adres siedziby

 • umowa/statut spółki

 

Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Godziny urzędowania:

poniedziałek – czwartek  09:00 – 16:00

piątek 09:00 – 15:00

 

 

NIP: 7352556183

REGON: 222062555

Nr konta: 39 1140 2004 0000 3202 7590 2871

tczew.notariusz@gmail.com

tel: 58 561 31 97

tel. kom.: 605 455 389

aleja Solidarności 19

83-110 Tczew

Kancelaria Notarialna

Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

KONTAKT